Асамблея за Кайлас – Път по Спиралата на Единството

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   П И С  М О

Скъпи приятели!

Имаме честта да Ви поканим да участвате в Третата международна конференция, посветена на Феномена Кайлас.

«Асамблея за Кайлас – Път по Спиралата на Единството»

 

Организатори на конференцията:

 • Изследователска група на феномена Кайлас (Русия)
 • Изследователска група на феномена Кайлас (България)

Място на провеждане на конференциятагр. Варна, България. Хотел Графит, конферентна зала Галерия Графит. Уебсайт: www.graffithotel.com

Дати на конференцията:  18 – 20 март 2016 г.

Цели на конференцията:

 • Осъзнаване на състоянието на Единство през призмата на Кайлас;
 • Създаване на особено пространство, изпълнено с „еталонни“ вибрации на Кайлас, в което всеки участник на конференцията може да преживее свой собствен духовен опит и да получи импулс за по-нататъшно развитие;
 • Систематизация и въвеждане в научната сфера на данни за феномена Кайлас и областта на Великите езера на Тибет, съдействие за развитие на по-нататъшни научни изследвания и разпространение на знания за сакралните региони на Тибет.

Конференцията ще позволи да се докоснете до феномена Кайлас чрез процеса на свободен обмен на знания, енергии, информация и духовен опит от различни гледни точки, в това число чрез:

 • Изказвания на учени, изучаващи този регион;
 • Изказвания на хора, осъществили пътешествия в този уникален регион на нашата планета;
 • Общуване с лами и духовни учители;
 • Видео, музика, картини, пеене, мултимедия със звук и светлина;
 • Медитации с тибетски чаши, тибетски гонг и български чанове.

Направления на конференцията:

 1. Осмисляне на феномена Кайлас от гледна точка на космическата еволюция на човека.
 2. Ролята на нова система познания за древните култури и природни паметници на Тибет, представена чрез синтез на научно- емпиричния и метанаучния подход (идващ от вътрешния, духовен свят на човека)
 3. Духовният опит на поклонниците и пътешествениците, посетили региона на Кайлас.
 4. История на изследванията на Кайлас и прилежащите му райони.
 5. Великите езера на Тибет, в това число езерото Манасаровар: тяхното сакрално значение и перспективи на изследванията.
 6. Артефакти от региона на Кайлас: проблеми на изследванията и трактовки.
 7. Анализ на литературата за Кайлас и Великите езера на Тибет, в това число древната литература; значение на тези региони от гледна точка на религиозните системи на Изтока.
 8. Водната система на Кайлас и изследване на свойствата на водата.
 9. Геология, геоморфология и геофизика на планината Кайлас, прилежащите региони и областта на Великите езера на Тибет.
 10. Видеофилми за Кайлас.
 11. Влияние на звуковите вибрации върху състоянието на човек (тибетски чаши, музика, мантри).
 12. Картини и фотографии на района на Кайлас: изложба и мултимедия.
 13. Кайлас като символ на детската енергия – децата на Кайлас.

Конференцията също така има за цел да освети ред интересни изследователски проблеми и в сравнение с първата и втора конференции да разшири ареала на разглежданите културни и природни паметници на Тибет, а също така и историческите събития, свързани с Кайлас. Освен мандалата на Кайлас на конференцията ще се обърне внимание и на Великите езера на Тибет, а също и на четирите велики реки на Азия, които извират в непосредствена близост до Кайлас. Важно направление в работата на конференцията ще бъде виртуалното осъществяване на Спиралната кора – особена практика, позволяваща да се стъпи на по-висок план на физическо и духовно развитие.

Предвиден е синхронен превод на анлийски и руски език.

Информация за участници:

Ако областта на Вашите интереси е в руслото на зададените теми и Вие имате желание да участвате с доклад, молим Ви не по-късно от 25.01.2016 г. да изпратите:

1) заявка за участие в конференцията с указана тема на доклада (Приложение 1);

2) теза на доклада или кратко описание с указани име, фамилия, имейл и телефон за контакт.

Регламент за докладите – до 40 минути.

Със специално писмо в срок до 20.02.2016г. ще Ви информираме за включването на Вашия доклад в програмата на конференцията.

Молим Ви да изпратите заявка за участие и теза на изказването на адрес: conference@mt-kailash.ru и vera.sotirova@gmail.com.

За да се регистрирате като слушател на конференцията:

Моля, изпратете попълнена заявка (Приложение 2) за участие с указани име и фамилия, имейл, телефон за връзка на: cenko.kovachev@gmail.com.

Ще получите потвърждение за Вашата регистрация, което трябва да разпечатате и да носите със себе си в деня на конференцията. Поради ограничения брой места в в залата ще бъдат допускани само лица с разпечатано потвърждение за регистрация.

Таксата за участие за слушател е 85.00 лв. общо за трите дни на конференцията. Заплаща се в брой на място на 18 март 2016г. от 09:00 до 10:00ч. в хотел Графит, конферентна зала Галерия Графит, гр. Варна.

Ако имате въпроси относно регистрацията, можете да се обърнете към г-н Ценко Ковачев на тел.: 0 888 53 51 48.

В случай, че имате възможност да окажете допълнителна финансова помощ за организацията на конференцията във Варна, Ви молим да ни информирате на: cenko.kovachev@gmail.com.

От Организаторите на конференцията